Translation Preview

They have been at a great feast of languages
You are viewing the Polish / Polski translation.
 • To pole jest wymagane. Wprowadź wartość.

 • Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

 • Wprowadź prawidłowy numer telefonu.

 • Wprowadź prawidłowy numer telefonu.

 • Wprowadź wartość liczbową.

 • Wprowadź poprawną datę w formacie MM/DD/RRRR.

 • Wprowadź poprawną datę w formacie DD/MM/RRRR.

 • Wprowadź poprawny czas.

 • Wprowadź poprawną walutę.

 • Wprowadź poprawny adres url w formacie http://website.com.

 • Nie można wprowadzić więcej, niż {limit}MB w jednym zgłoszeniu.

 • Ten formularz nie umożliwia dodawania załączników z plikami.

 • Ten typ plików nie jest obsługiwany.

 • Pliki z rozszerzeniem .html, .exe, .dll, .php, .php3 lub .phps mogą nie zostać wczytane.

 • Ten plik nie został wczytany. Spróbuj ponownie.

 • To pole wymaga unikalnej wartości a podana wartość jest już używana.

 • Ten formularz umożliwia przesłanie jednego zgłoszenia przez jednego użytkownika.

 • Wystąpił problem ze zgłoszeniem.

 • Błędy zostały wyróżnione poniżej.

 • Dostęp do tego formularza jest ograniczony.

 • Wprowadź hasło.

 • Aktualnie ten formularz jest prywatny i nie może być dostępny publicznie.

 • Ten formularz jeszcze nie obsługuje zgłoszeń.

 • Ten formularz nie obsługuje zgłoszeń.

 • Załącz ponownie plik: {filename}.

 • Wpisz znaki z obrazka poniżej.

 • Nieprawidłowo. Spróbuj ponownie.

 • znaki

 • słowa

 • zdania

 • akapity

 • cyfry

 • Liczba znaków musi wynosić między {field:RangeMin} i {field:RangeMax}.

 • Liczba znaków musi wynosić co najmniej {field:RangeMin}.

 • Maksymalna dozwolona liczba znaków: {field:RangeMax}.

 • Liczba słów musi wynosić między {field:RangeMin} i {field:RangeMax}.

 • Liczba słów musi wynosić co najmniej {field:RangeMin}.

 • Maksymalna dozwolona liczba słów: {field:RangeMax}.

 • Liczba cyfr musi wynosić między {field:RangeMin} i {field:RangeMax}.

 • Liczba cyfr musi wynosić co najmniej {field:RangeMin}.

 • Maksymalna dozwolona liczba cyfr: {field:RangeMax}.

 • Wprowadź liczbę między {field:RangeMin} i {field:RangeMax}.

 • Wprowadź liczbę większą lub równą {field:RangeMin}.

 • Wprowadź liczbę mniejszą lub równą {field:RangeMax}.

 • Aktualnie używanych jest: {field:RangeUsed} znaków.

 • Aktualnie używanych jest: {field:RangeUsed} słów.

 • Aktualnie używanych jest: {field:RangeUsed} cyfr.

 • Tytuł

 • Imię

 • Dodatkowa nazwa

 • Nazwisko

 • Sufiks

 • Ulica

 • 2 wiersz adresu

 • Miasto

 • Stan / województwo / okręg

 • Kod pocztowy

 • Kraj

 • MM

 • DD

 • RRRR

 • GG

 • MM

 • SS

 • AM/PM

 • AM

 • PM

 • Dolary

 • Centy

 • Euro

 • Funty

 • Pensy

 • Jen

 • Real

 • Korona czeska

 • Korona szwedzka

 • Szekel

 • Frank szwajcarski

 • Złoty

 • Forint

 • Ringgit

 • Baht

 • Ore

 • Agora

 • Rappen

 • Grosz

 • Filler

 • Sen

 • Satang

 • Halerz

 • Przejdź do kasy

 • Przejdź do strony Potwierdzenie

 • Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji. Za chwilę nastąpi przekierowanie na stronę płatności.

 • Dziękujemy! Aby zakończyć zamówienie, kliknij przycisk do kasy.

 • Dziękujemy! Teraz nastąpi przekierowanie na stronę z potwierdzeniem.

 • Podsumowanie płatności

 • Sprawdź szczegóły transakcji.

 • Informacja o płatnościach

 • Poniżej wprowadź szczegóły płatności.

 • Opis

 • Cena produktu

 • Cena podstawowa

 • Ogólnie

 • Metoda płatności

 • Akceptowane karty

 • Karta kredytowa

 • Adres faktury

 • Adres dostawy

 • Taki sam, jak adres faktury

 • E-mail do przesłania potwierdzenia odbioru

 • Na ten adres zostanie przesłana kopia potwierdzenia odbioru.

 • Zleć płatność

 • Płać z PayPal

 • Rachunek bankowy

 • Numer banku

 • Numer rachunku

 • Nazwa banku

 • Typ rachunku

 • Nazwa rachunku bankowego

 • Imię

 • Drugie imię

 • Nazwisko

 • Typ karty

 • Numer karty kredytowej

 • Miesiąc wygaśnięcia

 • Rok

 • Kod zabezpieczający

 • Kod weryfikacyjny karty jest to trzy cyfrowy numer nadrukowany na odwrocie karty Visa/Mastercard. Numer ten znajduje się za numerem karty z prawej strony. Kod weryfikacyjny karty American Express jest to numer czterocyfrowy nadrukowany z przodu karty. Numer ten znajduje się za numerem karty z prawej strony.

 • Nieprawidłowy identyfikator logowania klienta lub hasło lub konto nie jest aktywne.

 • Transakcja nie może być zaakceptowana

 • Pole wymagane

 • Transakcję zrealizowano z powodzeniem

 • Nagłówek bezpieczeństwa jest nieprawidłowy

 • Transakcji nie można zrealizować z powodu nieprawidłowej konfiguracji danych klienta.

 • Sprzedawca akceptuje wyłącznie płatności realizowane za pośrednictwem witryn kodowanych. Nie można zrealizować płatności dla sprzedawcy za pomocą przycisków niekodowanych.

 • Nie znaleziono podanego kodu źródłowego

 • Żądanie faktury

 • Uwierzytelnienie się nie powiodło

 • Opłaty stałe

 • Opłata stała po okresie próbnym

 • Opłacono za {payment:TimeFrame} miesiące, dni, lata

 • Opłata stała wygaśnie po upływie {payment:TimeFrame} miesięcy, dni, lat

 • Ta opłata stała nie wygasa

 • Adres e-mail: pole nie może pozostać puste

 • Numer karty kredytowej: numer ważnej karty kredytowej

 • Cena produktu

 • Rzeczywista wysokość opłat

 • Opłaty stałe

 • Nieprawidłowy kod domeny

 • Nieprawidłowy kod API

 • Wszystkie pola płatności są wymagane.

 • Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

 • Otrzymano płatność za to zgłoszenie.

 • Transakcja została odrzucona.

 • Aby uzyskać więcej informacji należy sprawdzić dokumentację płatności {payment:Provider}.

 • Akceptowane karty

 • Metoda płatności

 • Odmowa

 • Ten typ karty kredytowej nie jest obsługiwany

 • Transakcja nie może być kontynuowana.

 • Transakcja nie może być kontynuowana. Wprowadź numer ważnej karty kredytowej i typ.

 • Nie można skorzystać z danego typu karty w żądanej walucie. Spróbuj użyć karty innego typu.

 • W trakcie transakcji wystąpił błąd. Wprowadź prawidłowy kod pocztowy w adresie faktury.

 • Nagłówek bezpieczeństwa jest nieprawidłowy

 • Ten kraj sprzedawcy nie jest obsługiwany.

 • 'E-mail' to pole wymagane.

 • Rozliczenie

 • Bezpieczeństwo

 • Zgłoś nadużycie

 • Całkowicie się zgadzam

 • Zgadzam się

 • Nie zgadzam się

 • Całkowicie się nie zgadzam

 • Utworzono

 • Uaktualniono

 • Adres IP

 • PUBLICZNY

 • NIE ZAPŁACONO

 • ZAPŁACONO

 • OCZEKUJE

 • ANULOWANO

 • ODMOWA

 • ZWRÓCONO

 • Łącze do pozycji #{entry:ID}

 • Wystąpił problem z płatnością.

 • Wszystkie pola karty kredytowej są wymagane.

 • Wszystkie pola adresu faktury są wymagane.

 • Wszystkie pola adresu dostawy są wymagane.

 • Nieprawidłowy numer karty kredytowej.

 • Wprowadź poprawną datę ważności.

 • Anulowano zamówienie z płatnością ekspresową.

 • Wybrane elementy

 • oceny

 • Procent

 • Licznik

 • Pozostałe

 • Punkty

 • Wart. średnia

 • Zawartość

 • Bez odpowiedzi

 • Mapa

 • Widok

 • Zobacz więcej

 • To jest mapa.

 • Ogólnie

 • Ostatnio zgłoszono

 • Ostatnio wczytano

 • Formularz bez tytułu

 • To jest mój formularz. Wypełnij ten formularz. Świetne!

 • Dobrze! Dziękuję za wypełnienie formularza!

 • Bez tytułu

 • Numer

 • Nazwa

 • Adres

 • Data

 • Dołącz plik

 • E-mail

 • Czas

 • Adres witryny

 • Numer telefonu

 • Ilość

 • Wybierz

 • Zaznacz możliwości, które mają zastosowanie

 • Oceń następujące stwierdzenia.

 • Pierwszy wybór

 • Drugi wybór

 • Trzeci wybór

 • Pierwsze stwierdzenie

 • Drugie stwierdzenie

 • Trzecie stwierdzenie

 • Podział sekcji

 • W tym miejscu podano opis sekcji.

 • Strona bez tytułu

 • Podział strony

 • Następna strona

 • Poprzednia strona

 • Raport bez tytułu

 • Utwórz nowy

 • Prześlij

 • Kreator tworzenia konta

 • Administrator

Add to Polish Translation Submit a Correction